BIN Heide-Dennendael

Politie Bericht 10

Bericht BIN Heide Dennendael ivm opstarten BIN via de telefoon van Woensdag 13 10 2010

Geacht BIN-lid,
Op vraag van sommige mensen aan de politie om verduidelijking, werd ons gevraagd volgend bericht te willen verspreiden aan onze leden:

Na inbraken in woningen, of pogingen daartoe, worden wij als
politiedienst wel eens opgebeld met de vraag waarom het BIN niet opgestart werd.
Elke BIN wordt alleen opgestart bij een heterdaad-procedure of na
samenspraak met de interventieploeg van de politie.
Heterdaad wil zeggen dat u ziet of hoort dat er bij u, of bij uw buren, 
wordt ingebroken (daders maken lawaai; daders gaan lopen;...).
Als u dan naar de politie belt, zal de dispatcher deze gegevens op zijn
computer intikken.
Als de straatnaam waar de feiten zich voordoen, in een BIN-zone ligt,
verschijnt er op het scherm van de dispatcher een signaal dat aangeeft
dat er een BIN moet opgestart worden. Hij zal dat dan onmiddellijk,
en/of in samenspraak met de interventieploeg, doen.
Als bewoners 's morgens om 08u00 thuis vertrekken en om 18u00 thuiskomen
en dan zien dat er ingebroken is in hun woning, zal het BIN niet
opgestart worden tenzij de bewoners de daders nog hebben zien of horen
wegvluchten bij hun thuiskomst!

Als er melding komt van verdachte personen; voertuigen; handelingen; zal
de dispatcher eerst de interventieploeg ter plaatse sturen om nazicht te
doen. Op basis van haar vaststellingen, zal de interventieploeg dan
beslissen of het BIN al dan niet opgestart moet worden door de dispatcher!
Zeker tijdens de nachtelijke uren zal er overleg gepleegd worden tussen
de interventieploeg en dispatcher omdat het niet de bedoeling is de
mensen wakker te bellen voor, bijvoorbeeld, een vrijend koppeltje
waarvan de auto 'verdacht' geparkeerd staat!

Het communicatiesysteem waarvan alle BIN's gebruik maken, is zodanig
geprogrammeerd dat er geen telefoonnummer verschijnt in het display van
uw toestel. Veel mensen nemen dan hun telefoon niet op omdat het om een
privaatnummer gaat.
Hierin komt verandering als de firma ENOXUS, in samenwerking met
BELGACOM, het communicatiesysteem overneemt. Dit zal vermoedelijk (en
hopelijk) eind dit jaar gebeuren. Elke BIN zal een specifiek
'telefoonnummer' toegekend krijgen dat in het display verschijnt als er
een BIN-oproep is. Het heeft geen zin naar dit nummer te bellen omdat
het puur de 'herkenbaarheid' van de oproep aangeeft. Vanaf dit nieuwe
systeem van toepassing is, zal het verder naar u gecommuniceerd worden
via uw BIN-bestuur!

Met Vriendelijke groeten
Philip Coppens
Coördinator BIN Heide-Dennendael