BIN Heide-Dennendael
Feedback na opstarten BIN

Datum en uur van de oproep: 08 september 2016 om 03.17 u

Relaas van de feiten:

Op bovenvermelde datum en uur werd jullie BIN opgestart naar aanleiding
van verdachte handelingen, Lijsterbeslaan.
De bewoners van de woning in de Lijsterbeslaan hebben iemand in de tuin
gezien met een lamp.
Hierop hebben de bewoners hun lichten aangedaan en hebben zo de dader(s)
opgeschrikt.
De dader(s) zij vervolgens gevlucht in onbekende richting.
De ploegen van de PZ Grens werden verwittigd en kwamen ter plaatse. Deze
deden nazicht rond de woning en in de ruime omgeving. Er werd geen
braakschade vastgesteld.

Nazicht in de omgeving leverde niets op.

Er is ook geen beschrijving van de dader(s) gekend.

De polite onderzoekt de feiten.