BIN Heide-Dennendael
Essen, 16 juni 2020

Feedback na opstarten BIN

Naam BIN die werd opgestart: BIN Heide Dennendael
Datum en uur van de oproep: 13 juni 2020 om 01:35 u

Relaas van de feiten:
Op 13/06/20 werd uw BIN opgestart naar aanleiding van verdachte geluiden
die mogelijks leken op schoten.
Bij nazicht in de omgeving wordt een rookontwikkeling vastgesteld, afkomstig
van vuurpijlen. Deze zouden van verder weg afkomstig zijn en dus niet zijn
afgestoken in de Missiehuislei.

De PZ Grens onderzoekt de feiten.
Lokale politie