BIN Heide-Dennendael

Politie Bericht 44

BIN Flash: jaarlijkse validatie alarmsystemen ... voor zij die over een alarmsysteem beschikken? van 13 7 2012

Geachte Binleden,
Vanaf vandaag zullen de gebruikers van een alarmsysteem, die een e-mailadres hebben ingevuld en een infomail wensen te ontvangen bij de aangifte van hun alarmsysteem, een automatische mail ontvangen ter herinnering aan de jaarlijkse validatie van hun gegevens. Deze mail wordt verstuurd via volgend e-mailadres: noreply.spv@ibz.fgov.be.
Indien u hierover vragen krijgt kan u bevestigen dat deze mail daadwerkelijk afkomstig is van de FOD Binnenlandse Zaken.
Hieronder vindt u een voorbeeld van de e-mail die verstuurd wordt.

Met vriendelijke groeten,
De Directie Private Veiligheid


Geachte,

Om ervoor te zorgen dat de informatie juist en actueel is, moet u de gegevens van uw alarmsysteem elk jaar valideren (ook indien deze niet gewijzigd zijn).
Om dit te doen moet u naar de website www.policeonweb.be gaan. Om toegang te krijgen tot deze beveiligde website moet u gebruik maken van uw elektronische identiteitskaart (kaartlezer + pincode) of uw ‘token voor burgers’.
Indien uw gegevens niet gewijzigd zijn, klikt u op ‘jaarlijkse validatie’. U krijgt vervolgens een samenvatting van de aangifte. Onderaan deze samenvatting klikt u op ‘bevestigen’. Uw jaarlijkse validatie is nu bevestigd, als bewijs kan u dit document afdrukken.
Indien uw gegevens gewijzigd zijn klikt u op ‘wijzigen’. Vervolgens wijzigt u de foute gegevens en klikt op ‘volgende’. U krijgt nu een samenvatting van de aangifte met de nieuwe gegevens. Onderaan deze samenvatting klikt u op ‘bevestigen’. Uw nieuwe gegevens zijn nu bevestigd en gelijktijdig werd de jaarlijkse validatie gedaan. Als bewijs kan u dit document afdrukken, verder hoeft u niets meer te doen.

FOD Binnenlandse Zaken
Algemene Directie Veiligheid en Preventie
Directie Private Veiligheid
Waterloolaan 76
1000 Brussel
www.vigilis.be

Mvg
Sven Vleugels Hoofdinspecteur
Politiezone Grens
03/620.29.29
email: info@pzgrens.be
website: www.pzgrens.be