BIN Heide-Dennendael
30 december 2013.

Opgepast met vuurwerk !

Samen met de brandweer en de gemeentebesturen hopen wij dat het jaar 2014 veilig kan ingezet worden. Een handeling welke jaarlijks terugkomt er voor kan zorgen dat het nieuwe jaar op een onveilige manier wordt ingezet is ongetwijfeld het afsteken van vuurwerk. Rond het afsteken van vuurwerk zijn er regels ! Men dient ook de grootste voorzichtigheid aan de dag te leggen wanneer men zou besluiten vuurwerk te maken.

Enkele tips:

-niettegenstaande er een algemeen verbod is om vuurwerk af te steken wordt door de gemeentebesturen een afwijking toegestaan tijdens de nieuwjaarsnacht tussen 00u00 en 00u30. Het gebruik van wensballonnen of het afsteken van vuurwerk dat niet met een vergunning kan aangekocht worden blijft verboden.
-je kan dit doen op je privťdomein maar niet op de straat of openbare terreinen.
-let ook op ! Diegene die vuurwerk afsteekt (moet een meerderjarige zijn) blijft verant-woordelijk en kan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld als er door het vuurwerk schade wordt aangericht.
-draag er dan ook zorg voor dat alle veiligheidsvoorschriften worden nageleefd en dat de persoon die de handelingen uitvoert geen alcoholische dranken verbruikt.
-zorg er ook voor dat omstaanders op een veilige afstand blijven zodat zij geen gevaar kunnen lopen.
-draag er zorg voor dat er steeds blusmiddelen in de buurt zijn (bij voorkeur een brandblus-toestel) en dat deze gebruiksklaar zijn !
-probeer rekening te houden met buren welke huisdieren of vee onder hun hoede hebben!

BINís opgestart !

De voorbije dagen werden enkele BINís opgestart.

-op 27 december om 22u werd BIN De Withoefse Heide opgestart naar aanleiding van een verdacht voertuig. Het ging om een witte camionette Ford Galaxy met een Roemeense nummerplaat, achteraan mogelijk met zwarte deuren of zwarte strepen. Bij hun thuiskomst in de Hazendreef in Heide merkten de bewoners deze camionette op. Het leek er op alsof de verdachte bezig was met een kastje. Men dacht aan het ontdekken van een code om de poort te openen ! De camionette kon niet meer worden aangetroffen door onze diensten.

-op 29 december om 5u ís morgens werden in Loenhout de BINís Loenhout-dorp en Molenbos opgestart. Een bewoner van de Oud-Dorpsstraat in Loenhout had glasgerinkel gehoord wat kon wijzen op een inbraak. Onze ploeg ging ter plaatse en vroeg om twee BINís op te starten gezien er mogelijk nog daders in de buurt konden zijn. Er kon geen diefstal vastgesteld worden. Het in kennis stellen van onze diensten is een zeer goede manier van samenwerken, bij een verdachte toestand de politie bellen is een goede reactie !

-Deze nacht rond 1u15 werd BIN Achterbrug opgestart. In de Vloeikensstraat hoorde oproeper geklop op de rolluiken. Hij zag vervolgens drie personen wegvluchten naar het achtergelegen bos om vervolgens met een witte bestelwagen Ford Galaxy met Roemeense
nummerplaten de vlucht te nemen. Hij is nog achter de wagen aangereden zonder verder resultaat. Eerder die nacht rond 23u15 was er vanuit dezelfde straat een oproep waarbij melding werd gemaakt dat men had geprobeerd in een wagen in te breken.

-Nog op 29 december rond 23u15 stelde onze diensten een effectieve inbraak vast in de Heidestatiestraat te Heide-Kalmthout. Daar werden, tijdens de afwezigheid van de bewoners, twee deuren geforceerd en gebeurde er een effectieve diefstal.

Deze informatie wordt u meegedeeld door de PZ Grens
Kapellensteenweg 32, 2920 Kalmthout
Tel: 03/620.29.29
Wil je ons mailen:
info@pzgrens.be

Meer nieuws over de Lokale politiezone Grens vindt je ook op onze website:
www.pzgrens.be

De PZ-Grens wil haar beste wensen voor 2014 overbrengen naar alle BIN-leden. Laten wij het jaar 2014 tegemoet zien als het jaar waarin we nog beter kunnen samenwerken.

Samen zorgen wij er voor dat inbrekers minder kansen krijgen om toe te slaan !