BIN Heide-Dennendael
19 mei 2014

Opgelet bij telefonische verkoop

Onze diensten kregen van het OCMW Kalmthout kennis van volgende verdachte telefonische verkoop:

Enkele (meestal oudere) inwoners van Kalmthout werden recent telefonisch gecontacteerd.
De oproeper stelde zich hierbij voor als een medewerker van het OCMW en bood u redelijk (prijzige ! ) pakketten aan ten voordele van arme kinderen.
Het OCMW van Kalmthout biedt dergelijke pakketten NIET aan.
Indien u dergelijke oproepen zou krijgen zeker niet ingaan op hun vraag en indien u over meer gegevens m.b.t deze personen of firma beschikt gelieve deze gegevens te willen overmaken aan onze diensten.

Preventietips:

Hieronder vindt u informatief de rechten van de consument bij telefonische verkoop (verkoop op afstand) : Artikels 45 en volgende van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC) reglementeren op strikte manier de verschillende vormen van verkoop op afstand die worden voorgesteld aan de consumenten:
 de verkoop op internet;
 de catalogusverkoop;
 de tele-verkoop;
 de telefonische verkoop.
Wanneer het verkoopaanbod en de aanvaarding van dit aanbod op afstand gebeuren, dus zonder de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de onderneming en van de consument, wordt de reglementering toegepast.
De reglementering is gebaseerd op 2 pijlers: de voorlichting van de consument en het recht van afstand.

De voorlichting van de consument
Bij het verkoopaanbod op afstand moet de consument ondubbelzinnig en op duidelijke en begrijpelijke wijze worden geÔnformeerd over de volgende punten:
 de identiteit van de onderneming en zijn adres (geen postbus!);
 de essentiŽle eigenschappen van het goed of van de dienst;
 de prijs van het goed of van de dienst;
 de eventuele leveringskosten;
 de betalings-, leverings- of uitvoeringsmodaliteiten van het contract;
 het bestaan of de afwezigheid van een recht van afstand;
 de modaliteiten voor de terugname of de terugbetaling van het goed, met inbegrip van de eventuele kosten die hiermee verbonden zijn;
 de gebruikskosten van de communicatietechniek op afstand wanneer die berekend zijn op een andere basis dan het basistarief;
 de geldigheidsduur van het aanbod of van de prijs;
 indien nodig de minimumduur van het contract voor contracten voor de langdurige of periodieke levering van een goed of van een dienst.
Bovendien is de onderneming bij telefonische gesprekken verplicht om haar identiteit en het commerciŽle doel van haar oproep aan het begin van elk gesprek uitdrukkelijk op te geven.
Al deze informatie moet bovendien schriftelijk worden bevestigd of op \"elke andere duurzame drager\" die ter beschikking staat van de consument en waartoe hij toegang heeft (bijvoorbeeld: via e-mail, diskette, audio- of videocassette) en dit ten laatste bij de levering van het goed of vůůr de uitvoering van de dienst.
De onderneming moet eveneens het door de wet opgelegde verzakingsbeding vermelden. Wanneer de consument hier geen recht op heeft, moet de onderneming uitdrukkelijk vermelden dat er geen sprake is van een verzakingsbeding. De verkoper moet ook het adres vermelden van de vestiging waar de consument terecht kan met zijn klachten en voor informatie over de commerciŽle garantie en de dienst na verkoop.
Behalve als het contract dit uitdrukkelijk voorziet, moet de verkoper de bestelling leveren of de dienst uitvoeren en dit ten laatste binnen dertig dagen vanaf de dag waarna de consument zijn bestelling heeft overgemaakt. De verzending van goederen en van waardepapieren die diensten vertegenwoordigen gebeurt altijd voor risico van de verkoper.
Als de onderneming de informatieverplichtingen van de consument niet heeft nageleefd, wordt de opzegtermijn op 3 maanden gebracht.

Het recht van afstand

De WMPC verleent de consument een termijn van minstens 14 kalenderdagen aan elk contract afgesloten op afstand gedurende dewelke men kan afzien van het contract. Met andere woorden, gedurende deze termijn van 14 kalenderdagen kan de consument de onderneming informeren dat hij zijn goed of zijn dienst niet meer van haar wenst te kopen zonder boetes en zonder een reden op te geven.
Dit recht van afstand geldt:
 voor goederen, vanaf de dag na de leveringsdag;
 voor diensten, vanaf de dag na de dag waarop het contract werd afgesloten.

Opgelet voor diefstal uit voertuigen !

Tijdens het voorbije weekend zijn in onze politiezone de inbraken in voertuigen opnieuw toegenomen. Wij vragen je onderstaande preventietips eens mee door te nemen.

Preventietips:

Wat kan ik doen om diefstal van en uit mijn auto te voorkomen?
Je kan zelf veel beveiligingsmaatregelen nemen om te voorkomen dat je eigendommen uit je auto verdwijnen of dat je auto wordt gestolen. Waarschuw de politie als het toch gebeurt, ook als je ziet dat er in de auto van iemand anders wordt ingebroken.
Tips om diefstal uit uw auto te voorkomen
 De politie geeft onderstaande tips om diefstal uit je auto te voorkomen:
 Parkeer je wagen bij voorkeur in een garage of op een andere veilige plaats die goed verlicht is en niet afgelegen.
 Sluit je wagen steeds zorgvuldig af, ook al is het maar voor even of staat je wagen op een privťterrein. Vergeet naast de portieren ook zeker niet om ramen, open dak en koffer goed te sluiten. Neem altijd de sleutel uit het contact als je uitstapt, ook al is het
maar voor even. (wist je dat diefstal uit een wagen die niet op slot was voor de
verzekering geen diefstal is. In dat geval is er dus ook geen vergoeding).
 Laat bij het verlaten van de auto altijd het stuur in het stuurslot vallen.
 Neem altijd alle waardevolle voorwerpen uit je wagen: GPS, GSM, laptop, handtas,portefeuille, jas, fototoestel, sleutels, Ö . Kan je ze niet meenemen, onttrek ze dan uit het zicht en berg ze op in de koffer. Leg ze bij voorkeur al in de koffer wanneer je vertrekt. Zo kan je niemand in de verleiding brengen.
 Verwijder ook de GPS-houder en veeg de zuignapafdruk uit. Deze afdruk is voor
dieven een goede aanwijzing dat er zich een GPS in het voertuig kan bevinden. Haal indien mogelijk de radio uit de auto. Verstop deze niet in de auto.
 Gebruik altijd een afzonderlijk afsluitbare tankdop om diefstal van brandstof tevoorkomen.
 Registreer en merk waardevolle bezittingen in je auto. De kans dat je uw bezittingen later terugkrijgt, is hierdoor groter. Registreer het merknummer, serienummer en typenummer van je autoradio of andere waardevolle voorwerpen. Hierdoor kan je bij aangifte een goede beschrijving geven.
 Neem altijd de boorddocumenten mee (inschrijvingsbewijs, gelijkvormigheidsattest,geldig keuringsbewijs en verzekeringsattest)
Toch slachtoffer ?

Ben je, ondanks alle voorzorgen, toch slachtoffer van diefstal, ga dan zo snel mogelijk naar een politiedienst, indien mogelijk met de juiste gegevens (registratie) van de uit de auto gestolen voorwerpen bij de hand.


Deze informatie wordt u meegedeeld door de PZ Grens

Kapellensteenweg 32, 2920 Kalmthout
Tel: 03/620.29.29
Wil je ons mailen:
info@pzgrens.be
Meer nieuws over de Lokale politiezone Grens vindt je ook op onze website: www.pzgrens.be