BIN Heide-Dennendael
FEEDBACK NA OPSTART BIN

Naam van BIN die werd opgestart: Heide-Dennendael
Datum en uur van de oproep: 21/01/2014 omstreeks 03:20u

Korte beschrijving van de feiten die zich voordeden.

Op 21/01/14 omstreeks 03:15u worden onze diensten in kennis gesteld dat een onbekende
man, in het zwart gekleed, zich in de tuin van oproeper wonende Epiceadreef bevond.
De man reed vervolgens per fiets weg in de richting van de Groendreef
Oproeper was gewekt door zijn blaffende hond.
De verdachte kon door onze diensten niet meer worden aangetroffen.
Er werden verder, tot op heden, in uw omgeving geen verdachte gedragingen of strafbare
feiten gemeld.

Deze informatie wordt u meegedeeld door de PZ Grens,