BIN Heide-Dennendael

Politie Bericht 8

Bericht BIN Heide Dennendael ivm reclameronselaars van Zaterdag 12 6 2010

Beste,
Gelieve volgend bericht te willen versturen aan uw leden:

Wij willen de zelfstandigen verzoeken om nooit gevolg te geven aan
advertenties ten bate van de politie of een zogenaamd 'politieblad'.
De politie verspreidt dergelijke magazines of 'politiebladen' *NIET!
*Sommige adverteerders/verkopers durven wel eens 'achteloos' vermelden
dat de advertentie in het belang of ter ondersteuning van de politie is om
op die manier vertrouwen te wekken en geld te ontvangen.
Ga daar nooit op in! Bij twijfel neemt u eerst contact op met de
plaatselijke politie om navraag te doen. U kan dit ook tegen de
adverteerder/verkoper zeggen en vragen of hij enkele dagen later kan
terugkomen nadat u informatie ingewonnen heeft. Vermoedelijk ziet u
hem nooit meer terug.
Sommige van die praktijken zijn pure oplichterij!
Deze waarschuwing geldt evenzeer voor advertenties voor andere diensten
als Brandweer; Harmonie; jeugdverenigingen en dergelijke.
Informeer u eerst bij die diensten alvorens te 'sponseren'!
Succes en groeten,
Pierre

Met Vriendelijke groeten
Philip Coppens
Coördinator BIN Heide-Dennendael